Maandag 5 kilometer

ROUTEBESCHRIJVING 1e DAG 5 Km

 

1. Start bij spandoek START t.o. ’t Dorpshuis, daarna rechts aanhouden

2. Direct r.a. Keysers Plaet, onder rechterpoort door

3. Voet/fietspad volgen, 2x oversteken (Breewijd+Vogelzand 20) r.d

4. Na basketballveld l.a., voetpad tussen huizen door volgen

5. Halverwege bij kruising wandelpaden rechtdoor

6. Weg Vogelzand 30.. via zebrapad oversteken en links aanhouden

7. R.a. voetpad langs skatebaan en scholen volgen

8.Onder tunnel door fietspad volgen

9. Na voetbal/basketball veldje r.a.

10. Bij Kruiszwin 3128 links aanhouden, voetpad volgen tot huisnummer 3127

11. Na Kruiszwin 3127 r.a., wordt Kruiszwin 39..weg vervolgen, links aanhouden

12. Kruiszwin 50 oversteken r.d. (wordt Kruiszwin 57..), weg vervolgen

13. Brug over en direct r.a. , voetpad volgen

14. Voor 2e brug links aanhouden, (is Boterzwin 13), aan rechterkant gaan lopen

15. Boterrug op zebrapad oversteken

16. Rechts aanhouden langs de huizen, einde is breed pad linksom

17. R.a. (is Boterzwin 21/22), voetpad volgen tot kruispunt 21..

18. Oversteken en r.a. Boterzwin 21 inlopen, aan linkerkant blijven lopen

19. Kruispunt oversteken (wordt Boterzwin 35../36..)

20. Na Boterzwin 3515 links aanhouden, kruispunt oversteken, direct l.a.

21. Voetpad blijven volgen op Boterzwin 42

22. Boterrug rechtstreeks oversteken met verkeersregelaars en r.d.

23. R. d. richting school De Vloedlijn, voor Vloedlijn r.a. naar grasveld. 

24. GROEPSPAUZE OP GROOT GRASVELD tegenover de scholen.

25. Na pauze richting winkelcentrum Dorperweerth

26. Vóór Dorperweerth r.a. brug over

27.Bij 5725 r.a. (is het 2e pad na de brug)

28. Bochten naar L+R volgen, gaat van Krzw. 57.. naar 56.. naar 54..

29. Bij Kruiszwin 5414 (= hoekhuis) r.a. en linksom naar de zwerfkeien

30. Direct na zwerfkeien bij 5409 r.a.

31. Voor de brug l.a., pad langs Slenk volgen

32. L.a. bruggetje over en direct r.a. langs de vijver

33. Onder tunnel door, over de brug, direct rechts aanhouden

34. Pad langs Slenk volgen

35. Onder Bibliotheek-poort  door

36. FINISH.

 

Maandag 10 kilometer

ROUTEBESCHRIJVING 1e DAG 10 Km

 

1. Start bij spandoek START t.o. ’t Dorpshuis, daarna rechts aanhouden

2. R.d. onder Bibliotheek- poort door

3. Pad langs Slenk volgen, brug over en onder tunneltje door

4. Einde r.a. bruggetje over en direct l.a., pad langs Slenk volgen

5. Bij 1e brug l.a. en direct r.a. (lopen aan de andere kant van Slenk)

6. 2e pad l.a. (je komt dan Doorzwin 53..), direct r.a. en dan 1e l.a.

7. R.d. , kruising oversteken (wordt Doorzwin 52.. later 51..

8. Einde (is Langevliet) r.a

9. Na 40 meter r.a. daarna na 45 meter l.a. (Malzwin 15../16.. in)

10. Bij huisnummer 1620 r.a. en voetpad volgen tot 1601

11. Na huisnummer1601 l.a.

12. Boterrug op zebrapad oversteken r.d.

13. 1e kruispunt oversteken en voor plantsoen rechts aanhouden

14. Bij huisnummer 2605 rechts aanhouden, voetpad volgen

15. Over de brug naar Boterzwin 42..

16. Bij huisnummer 4222 oversteken, links om grasveld heen

17. Bij huisnummer 3609 links aanhouden, voetpad volgen

18. Bij huisnummer 3601 r.d. oversteken

19. Na huisnummer 2103 l.a., voetpad volgen

20. Na huisnummer 2113 l.a. , voetpad volgen

21. Bij rotonde oversteken naar Zwanenbalg, r.d.

22. Splitsing Zwanenbalg r.a. voetpad blijven volgen tot huisnummer 1501

23. R.a. en links aanhouden, Callantsogervaart en brug oversteken r.a.

24. Einde r.a. en Callantsogervaart oversteken

25. GROEPSPAUZE OP PARKEERPLAATS T/H SNACKBAR

26. Zanddijk oversteken naar duinzijde. 

27. Fietspad volgen ri. Den Helder, 1e afslag r.a. omlaag naar stoplichten

28. Oversteken via zebrapad bij Rest. ‘t Tij, l.a. en links aanhouden

29. Volg voetpad langs Zanddijk tot Foreestweg

30. Foreestweg oversteken op zebrapad en r.a.

31. Bij 3e brug oversteken, gelijk l.a., rood fietspad volgen

32. Brug over, links aanhouden om 2e brug over te gaan

33. Na deze brug 2e voetpad r.a., tussen de huizen door

34. Vogelzand 20.. oversteken

35. Voor basketballveld l.a. en voetpad blijven volgen

36. 2x oversteken (Vogelzand 20 + Breewijd)

37. Voetpad volgen, onder poort Keysers Plaet door

38. FINISH.

Maandag 15 kilometer

ROUTEBESCHRIJVING 1e DAG 15 Km

 

1. Start bij spandoek START t.o. ’t Dorpshuis, daarna rechts aanhouden

2. R.d. onder Bibliotheek- poort door

3. Pad langs Slenk volgen, brug over en onder tunneltje door

4. Einde r.a. bruggetje over en r.d. fietspad oversteken (tot blinde garagemuur)

Je gaat dus niet links- of rechtsaf, maar rechtdoor op Doorzwin

5. L.a. en gelijk r.a. weg volgen tot asfaltweg (=Kruiszwin 20)

6. R.a. en na 20 m. l.a. oversteken fietspad op

7. Bij Y-splitsing rechts aanhouden, rode fietspad blijven volgen

8. Onder tunneltje door langs skatebaan tot asfaltweg (= Vogelzand 30)

9. Oversteken op zebrapad en r.d. voetpad blijven volgen

10. Bij kruising van wandelpaden r.d. 

11. L.a. = bij Basketbalpleintje

12. R.d. Vogelzand 20 oversteken r.d. lopen tot water

13. L.a. en gelijk r.a. bruggetje naar Ooghduyne

14. R.d. weg volgen langs Rest. Juliana’s en Piramide, bij huisnr.233 r.a. naar strand

15. Hek door en fietspad volgen tot Restaurant “’t Tij”

16. Zanddijk oversteken bij stoplicht en strandslag 6 omhoog lopen

17. Na ongeveer 250 meter r.a. richting Den Helder

18. R.d. bij Strandslag De Zandloper en 1e weg r.a. richting Den Helder

19. Rechtdoor bij strandslag t.h.v. Middenvliet

20. Doorlopen tot T-Splitsing en hier r.a. richting Donkere Duinen

21. Fp volgen langs Partycentrum tot Snackbar “De Donkere Duinen”

22. Oversteken op zebra en direct l.a fietspad volgen langs Pannekoekenvallei

23. Bij rode paddenstoel 72119/001 r.d. en 1e pad l.a.

24. Bij rode paddenstoel 72116/001 r.d.

25. Bij rode paddenstoel 72117/001 r.a. = Kanoroute

26.Kanoroute volgen ( 3 bruggen) en Middenvliet oversteken

27. Kanoroute blijven volgen ( 2 bruggen) en bij Foreestweg l.a.

28. Bij 2e brug “Keizerskroon” oversteken en overgaan

29. Direct l.a. fietspad volgen  r.d. voorbij ingang “Ooghduyne”

30. Links aanhouden om lange brug over te gaan

31. Na deze brug links aanhouden, fietspad blijven volgen

32. Breewijd oversteken op zebra en rechtdoor

33. Voor Middelzand 1006 r.a., pad en stoep volgen

34. Voor T-splitsing oversteken, r.d. en 1e pad r.a.                                 

35. 1e pad l.a. tot Kameleon

36. FINISH.