Reglementen

 NORDIC WALKERS

Deelnemers die met stokken willen lopen, “Nordic Walkers” zijn welkom, maar worden uitsluitend toegelaten op de 15 km. Dit in verband met aansprakelijkheid en overlast op de andere afstanden.

INSCHRIJFGELD

Het inschrijfgeld bij voorinschrijving bedraagt € 4.00. Wij hopen dat u i.v.m. de organisatie zoveel mogelijk van de voorinschrijfmogelijkheid gebruik wilt maken op de website www.avondvierdaagsejulianadorp.nl U kunt ook direct tijdens de opgave online betalen via iDeal. U krijgt de bevestiging en kostenoverzicht per e-mail toegezonden.

De kosten dienen vooraf aan het evenement voldaan te zijn op rekeningnummer NL79 RABO 0144 6545 39 ten name van Avondvierdaagse Julianadorp o.v.v. inschrijfnummer.

Inschrijven is ook mogelijk op de eerste avond van de vierdaagse.

STARTPLAATS EN STARTTIJDEN

Startplaats is MFC ‘t Dorpshuis, Middelzand te Julianadorp.

Alle groepen / lopers starten voor het MFC ‘t Dorpshuis

De starttijd voor de 15 km is vanaf 16.15 uur.

De starttijd voor de 10 km is van 17.30 tot 17.45 uur.

De starttijd voor de 5 km is van 17.35 tot 17.45 uur.

 Voor de laatste dag gelden de volgende starttijden:

15 km. vanaf 17.00 uur

10 km. vanaf 17.45 uur

5 km. vanaf 18.00 uur.

Om 19.15 uur zal de gezamenlijke intocht aanvangen vanaf het “verzamelpunt” op Vogelzand 30.

De individuele wandelaar moet buiten de bebouwde kom in geval van ontbreken van voet- c.q. fietspaden volgens het R.V.V. aan de linkerzijde van de rijbaan lopen.

INTOCHT 4e DAG

De intocht eindigt op het Loopuytpark.

De groepen kunnen dus kiezen waar zij uiteen gaan om de beloning uit te delen.

De verzorging vóór de “Intocht” dient te geschieden in het eigen opstelvak.

OMRUILEN

Op de zaterdag gelijk na de intocht kunt u medailles eventueel omruilen bij:

Mw. J. Zandbergen, Doorzwin 2234, tussen 10.00 en 12.00 uur.

STARTREGELING

De groepen gelieven zich te verzamelen op de volgende plaatsen:

 5 km. op het grasveld vóór het multifunctioneel centrum ‘t Dorpshuis.

10 km. op het parkeerterrein vóór het multifunctioneel centrum ‘t Dorpshuis.

De marsleider bepaalt de volgorde van starten. De groepleiders/sters worden verzocht eerst hun startkaarten op te halen aan de starttafel in  ‘t Dorpshuis.

VERBOD

Het is verboden op de startplaatsen of tijdens de mars op welke wijze dan ook uiting te geven van politieke gevoelens.

MEDISCHE VERZORGING

De medische verzorging geschiedt door de E.H.B.O. vereniging van Julianadorp. Dit gebeurt vanuit ‘t Dorpshuis.

VERZORGING

Er is een zodanige route uitgezet, dat halverwege de wandeltocht een rustplaats is ingericht. Houdt uw verzorgingsplaats schoon, daar is iedereen bij gebaat.

Verzorgingsauto’s dienen op een zodanig tijdstip en plaats aanwezig te zijn dat de wandelaars niet worden gehinderd. U dient te allen tijde de aanwijzingen van de personen welke bij de organisatie zijn betrokken op te volgen.

AANSPRAKELIJKHEID

De stichting Avondvierdaagse Julianadorp is niet aansprakelijk voor ongevallen welke deelnemers overkomen, voor, tijdens of na de wandeltochten. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het dagelijks Bestuur van de Stichting Avondvierdaagse Julianadorp.

BELONINGEN

De beloningen zullen worden uitgereikt : In / nabij de Bikestore op het Loopuytpark te Julianadorp.

Als de vier avonden zijn volbracht ontvangen de deelnemers een medaille met daarop het cijfer van het aantal keer dat hij / zij deze Avondvierdaagse heeft gelopen.

GROEPSPRIJZEN

Elke school of vereniging met tien of meer deelnemers en met minder dan 10% uitvallers, ontvangt een fraaie groepsprijs.

Maximaal een per school of vereniging.

Aftellen...

Finding your local time... 25 Days