Wat te doen bij calamiteiten?VERKEERSONGEVAL / LICHAMELIJK LETSEL DEELNEMERS

Bij een verkeersongeval of het onwel worden van een deelnemer dient onmiddellijk het alarmnummer 112 te worden gebeld. Dit nummer wordt bekend gemaakt aan de deelnemers. Daarnaast moet contact worden opgenomen met het speciale calamiteitennummer van de Avondvierdaagse.
Zonodig worden vanuit het bestuur van de Avondvierdaagse vervolgstappen ondernomen.

WEERSOMSTANDIGHEDEN

Voorafgaand aan de start:

Bij extreme weersomstandigheden ( onweer, hitte) kan besloten worden een wandelavond niet door te laten gaan. Op basis van de weersverwachting, de waarschuwingen van KNMI en na overleg met functionarissen van de Veiligheidsregio wordt het besluit tot afgelasting uiterlijk 16.00 uur genomen.

De beslissing wordt direct bekend gemaakt via Facebook. Daarnaast krijgen alle deelnemers een calamiteiten-sms toegestuurd op het telefoonnummer dat bij inschrijving is opgegeven. Groepen kunnen tot maximaal 2 telefoonnummers doorgeven.

Tijdens de wandeltocht:

Indien er tijdens de avondvierdaagse een plotseling bedreigende weersverandering optreedt die het noodzakelijk maakt het evenement af te breken. In dat geval zullen deelnemers, leden van de EHBO en verkeersregelaars ook per sms op de hoogte worden gesteld van de afgelasting. Verkeersregelaars zullen zoveel mogelijk deelnemers waarschuwen.

Daarnaast gaan bestuursleden op de fiets de routes van de 5 en 10 km langs om de deelnemers te waarschuwen, tenminste als hiervoor voldoende tijd beschikbaar is. Op de 15 km worden de deelnemers alleen per sms gewaarschuwd. Op deze afstand is er geen fysieke waarschuwing.
Los van alle maatregelen dienen deelnemers hun gezonde verstand te gebruiken en eventueel zelf beslissen te stoppen.

Aftellen...

Finding your local time... 25 Days