Vierdaagse J'dorp

Maandag 5 kilometer

ROUTEBESCHRIJVING 1e DAG 5 Km

1.    Start bij spandoek START t.o. ’t Dorpshuis, daarna rechts aanhouden
2.    Direct r.a. Keysers Plaet, onder rechterpoort door
3.    Voet/fietspad volgen, 2x oversteken (Breewijd+Vogelzand 20) r.d
4.    Na basketballveld l.a., voetpad tussen huizen door volgen
5.    Halverwege bij kruising wandelpaden rechtdoor
6.    Weg Vogelzand 30.. via zebrapad oversteken en links aanhouden
7.    R.a. voetpad langs skatebaan en scholen volgen
8.    Onder tunnel door fietspad volgen    
9.    Na voetbal/basketball veldje r.a.
10.    Bij Kruiszwin 3128 links aanhouden, voetpad volgen tot huisnummer 3127
11.    Na Kruiszwin 3127 r.a., wordt Kruiszwin 39..weg vervolgen, links aanhouden
12.    Kruiszwin 50 oversteken r.d. (wordt Kruiszwin 57..), weg vervolgen
13.    Brug over en direct r.a. , voetpad volgen
14.    Voor 2e brug links aanhouden, (is Boterzwin 13), aan rechterkant gaan lopen
15.    Boterrug op zebrapad oversteken
16.    Rechts aanhouden langs de huizen, einde is breed pad linksom
17.    R.a. (is Boterzwin 21/22), voetpad volgen tot kruispunt 21..
18.    Oversteken en r.a. Boterzwin 21 inlopen, aan linkerkant blijven lopen
19.    Kruispunt oversteken (wordt Boterzwin 35../36..)
20.    Na Boterzwin 3515 links aanhouden, kruispunt oversteken, direct l.a.
21.     Voetpad blijven volgen op Boterzwin 42
22.     Boterrug rechtstreeks oversteken met verkeersregelaars en r.d.
23.     R. d. richting school De Vloedlijn, voor Vloedlijn r.a. naar grasveld.
24.    GROEPSPAUZE OP GROOT GRASVELD tegenover de scholen.
25.     Na pauze richting winkelcentrum Dorperweerth
26.     Vóór Dorperweerth r.a. brug over
27.    Bij 5725 r.a. (is het 2e pad na de brug)    
28.    Bochten naar L+R volgen, gaat van Krzw. 57.. naar 56.. naar 54..
29.    Bij Kruiszwin 5414 (= hoekhuis) r.a. en linksom naar de zwerfkeien
30.    Direct na zwerfkeien bij 5409 r.a.
31.    Voor de brug l.a., pad langs Slenk volgen
32.    L.a. bruggetje over en direct r.a. langs de vijver
33.    Onder tunnel door, over de brug, direct rechts aanhouden
34.    Pad langs Slenk volgen
35.    Onder Bibliotheek-poort  door
36.    FINISH.

Maandag 10 kilometer

KlikROUTEBESCHRIJVING 1e DAG 10 Km

1.    Start bij spandoek START t.o. ’t Dorpshuis, daarna rechts aanhouden
2.    R.d. onder Bibliotheek- poort door
3.    Pad langs Slenk volgen, brug over en onder tunneltje door
4.    Einde r.a. bruggetje over en direct l.a., pad langs Slenk volgen
5.    Bij 1e brug l.a. en direct r.a. (lopen aan de andere kant van Slenk)
6.    2e pad l.a. (je komt dan Doorzwin 53..), direct r.a. en dan 1e l.a.
7.    R.d. , kruising oversteken (wordt Doorzwin 52.. later 51..
8.    Einde (is Langevliet) r.a
9.    Na 40 meter r.a. daarna na 45 meter l.a. (Malzwin 15../16.. in)
10.    Bij huisnummer 1620 r.a. en voetpad volgen tot 1601
11.    Na huisnummer1601 l.a.
12.    Boterrug op zebrapad oversteken r.d.
13.    1e kruispunt oversteken en voor plantsoen rechts aanhouden
14.    Bij huisnummer 2605 rechts aanhouden, voetpad volgen
15.    Over de brug naar Boterzwin 42..
16.    Bij huisnummer 4222 oversteken, links om grasveld heen
17.    Bij huisnummer 3609 links aanhouden, voetpad volgen
18.    Bij huisnummer 3601 r.d. oversteken
19.    Na huisnummer2103 l.a., voetpad volgen
20.    Na huisnummer 2113 l.a. , voetpad volgen
21.    Bij rotonde oversteken naar Zwanenbalg, r.d.
22.    Splitsing Zwanenbalg r.a. voetpad blijven volgen tot huisnummer 1501
23.    R.a. en links aanhouden, Callantsogervaart en brug oversteken r.a.
24.    Einde r.a. en Callantsogervaart oversteken
25.    GROEPSPAUZE OP PARKEERPLAATS T/H SNACKBAR
26.    Zanddijk oversteken naar duinzijde.
27.    Fietspad volgen ri. Den Helder, 1e afslag r.a. omlaag naar stoplichten
28.    Oversteken via zebrapad bij Rest. ‘t Tij, l.a. en links aanhouden
29.    Volg voetpad langs Zanddijk tot Foreestweg
30.    Foreestweg oversteken op zebrapad en r.a.
31.    Bij 3e brug oversteken, gelijk l.a., rood fietspad volgen
32.    Brug over, links aanhouden om 2e brug over te gaan
33.    Na deze brug 2e voetpad r.a., tussen de huizen door
34.    Vogelzand 20.. oversteken
35.    Voor basketballveld l.a. en voetpad blijven volgen
36.    2x oversteken (Vogelzand 20 + Breewijd)
37.    Voetpad volgen, onder poort Keysers Plaet door
38.    FINISH.

Maandag 15 kilometer

ROUTEBESCHRIJVING 1e DAG 15 Km

1.    Start bij spandoek START t.o. ’t Dorpshuis, daarna rechts aanhouden
2.    R.d. onder Bibliotheek- poort door
3.    Pad langs Slenk volgen, brug over en onder tunneltje door
4.    Einde r.a. bruggetje over en r.d. fietspad oversteken (tot blinde garagemuur)
    Je gaat dus niet links- of rechtsaf, maar rechtdoor op Doorzwin
5.    L.a. en gelijk r.a. weg volgen tot asfaltweg (=Kruiszwin 20)
6.    R.a. en na 20 m. l.a. oversteken fietspad op
7.    Bij Y-splitsing rechts aanhouden, rode fietspad blijven volgen
8.    Onder tunneltje door langs skatebaan tot asfaltweg (= Vogelzand 30)
9.    Oversteken op zebrapad en r.d. voetpad blijven volgen
10.    Bij kruising van wandelpaden r.d.
11.    L.a. = bij Basketbalpleintje
12.    R.d. Vogelzand 20 oversteken r.d. lopen tot water
13.    L.a. en gelijk r.a. bruggetje naar Ooghduyne
14.    R.d. weg volgen langs Rest. Juliana’s en Piramide, bij huisnr.233 r.a. naar strand
15.    Hek door en fietspad volgen tot Restaurant “’t Tij”
16.    Zanddijk oversteken bij stoplicht en strandslag 6 omhoog lopen
17.    Na ongeveer 250 meter r.a. richting Den Helder
18.    R.d. bij Strandslag De Zandloper en 1e weg r.a. richting Den Helder
19.    Rechtdoor bij strandslag t.h.v. Middenvliet
20.    Doorlopen tot T-Splitsing en hier r.a. richting Donkere Duinen
21.    Fp volgen langs Partycentrum tot Snackbar “De Donkere Duinen”
22.    Oversteken op zebra en direct l.a fietspad volgen langs Pannekoekenvallei
23.    Bij rode paddenstoel 72119/001 r.d. en 1e pad l.a.
24.    Bij rode paddenstoel 72116/001 r.d.
25.    Bij rode paddenstoel 72117/001 r.a. = Kanoroute
26.    Kanoroute volgen ( 3 bruggen) en Middenvliet oversteken    
27.    Kanoroute blijven volgen ( 2 bruggen) en bij Foreestweg l.a.
28.    Bij 2e brug “Keizerskroon” oversteken en overgaan
29.    Direct l.a. fietspad volgen  r.d. voorbij ingang “Ooghduyne”
30.    Links aanhouden om lange brug over te gaan
31.    Na deze brug links aanhouden, fietspad blijven volgen
32.    Breewijd oversteken op zebra en rechtdoor
33.    Voor Middelzand 1006 r.a., pad en stoep volgen
34.    Voor T-splitsing oversteken, r.d. en 1e pad r.a.                                 
35.    1e pad l.a. tot Kameleon
36.    FINISH.