Vierdaagse J'dorp

Woensdag 5 kilometer

NIEUWE ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING 3e DAG 5 Km

 1. Start bij Dorphuis. Ga onder het spandoek door en sla links af.
 2. r.a. brug over
 3. l.a. Wethouder de Boerstraat
 4. r.d. Langevliet oversteken bij stoplicht en r.d.
 5. Na viswinkel l.a. Loopuytpark
 6. r.a. Schoolweg.
 7. r.a. Proeftuinweg / Parkstraat gelijk L.a richting Alexanderhof.
 8. l.a. Koningin Maximalaan in tot einde.
 9. r.a Koningsbrink op tot T-splitsing. Bij T-Splitsing R.a. Koningin Maximalaan in tot fietsers brug.
 10. l.a brug over en gelijk rechts richting Landbouwstraat.
 11. l.a Landbouwstraat richting Verlengde Zuiderhaaks.
 12. r.d. langs IJsbaan en Residence “Buitenveld”
 13. r.a. Verlengde Zuiderhaaks
 14. r.d. op Rotonde
 15. r.d. pad langs Zuiderhaaks onder tunneltje door
 16. Bij T-splitsing rechts aanhouden brug over en gelijk R.a
 17. Einde fietspad rechts aanhouden richting snackbar.
 18. Na snackbar naar links oversteken en fietspad naar Breewijd volgen.
 19. Bij rotonde Breewijd oversteken en r.a. fietspad blijven volgen.
 20. Bij rotonde Foreestweg r.a. oversteken bij zebrapad.
 21. Bij huisnummer 1001 rechts af  en gelijk naar links bij afvalcontainer 90657, tegenover ingang Middelzand 27..
 22. Bij container l.a. tot slenk
 23. r.a. naar de finish.

 

Woensdag 10 kilometer

ROUTEBESCHRIJVING 3e DAG 10 Km

1.    Start bij spandoek START t.o. ’t Dorpshuis, daarna direct links af
2.    R.a. brug over
3.    L.a. Wethouder de Boerstraat
4.    R.d. Langevliet oversteken bij stoplicht en r.d.
5.    Na viswinkel l.a. Loopuytpark
6.    R.a. Schoolweg (Oppassen obstakels)
7.    R.a. Proeftuinweg / Parkstraat    
8.    L.a. Landbouwstraat
9.    Bij T-splitsing links aanhouden
10.    R.d. langs IJsbaan en Residence “Buitenveld”
11.    L.a. Verlengde Zuiderhaaks / doorlopen tot rotonde
12.    R.a. bij rotonde 2x oversteken
13.    R.a. Schoolweg
14.    R.a. Parallelweg langs de N9 / doorlopen tot brug Noorderhaven
15.    GROEPSPAUZE OP ERF BOLLENBEDRIJF M.C. ZONNEVELD, rijksweg 109
16.    Weg vervolgen, r.a. Noorderhaven ingang
17.    Links aanhouden pad langs buitenzijde Noorderhaven blijven  volgen
18.    R.d. oversteken Ingang Callantsogervaart Noorderhaven
19.    L.a. richting rotonde Langevliet (rechterzijde)
20.    Bij rotonde oversteken en r. a. Langevliet
21.    1e pad l.a.= Fietspad tussen Malzwin en Doorzwin
22.    Einde fietspad l.a. richting scholen
23.    Achter scholen langs richting winkelcentrum
24.    Voor winkelcentrum r.a. bruggetje over
25.    R.d. fietspad volgen tot asfaltweg
26.    R.d. oversteken (Kruiszwin 50)
27.    L.a. en gelijk weer r.a. / Doorlopen en aan het eind
28.    R.a. fietspad door Krzw 39..volgen / doorlopen over parkeerterrein
29.    Kruiszwin 20 oversteken en dan l.a. volgen tot einde
30.    R.a. Kruiszwin 10 langs snackbar “De Slenk”
31.    Zuiderhaaks op het zebrapad oversteken
32.    L.a. en gelijk r.a. weg in bocht naar links volgen tot huisnr. 4202
33.    Langs bankjes over parkeerterrein daarna
34.    L.a. fietspad en na 50 meter
35.    R.a. fietspad / na 100 meter
36.    R.a. fietspad volgen / onder poort door
37.    FINISH

Woensdag 15 kilometer

ROUTEBESCHRIJVING 3e DAG 15 Km

1.    Start bij spandoek START t.o. ’t Dorpshuis, daarna direct links af
2.    R.a. brug over
3.    L.a. Wethouder de Boerstraat
4.    R.d. Langevliet oversteken bij stoplicht en r.d.
5.    Na viswinkel / l.a. Loopuytpark
6.    R.a. Schoolweg / r.d. Rotonde / r.d. Schoolweg
7.    R.a. Parallelweg langs de N9 tot brug Noorderhaven
8.    R.a. Brug over Noorderhaven
9.    Links aanhouden en pad langs buitenzijde Noorderhaven volgen
10.    R.d. bij Ingang Callantsogervaart Noorderhaven
11.    L.a. richting rotonde Langevliet (rechterzijde)
12.    Bij rotonde oversteken en r. a. Langevliet
13.    1e Pad l.a.= Fietspad tussen Malzwin en Doorzwin
14.    Einde fietspad l.a. richting scholen
15.    Achter scholen langs (scholen liggen links) richting winkelcentrum
16.    L.a. voor Winkelcentrum
17.    R.a. Boterrug / r.d. op rotonde Zwanenbalg, oversteken op zebrapad
18.    L.a. Zwanenbalg 15.. 16.. rechts met de bocht meelopen
19.    Voor huisnr. 1501 l.a. en links aanhouden Callantsogervaart oversteken
20.    Brug over en  r.a. Callantsogervaart richting duinen
21.    Einde r.a. en 2x oversteken naar Zanddijk-duinzijde
22.    Fietspad volgen ri. Den Helder, 1e afslag r.a. omlaag naar Zanddijk
23.    Oversteken op zebrapad bij Rest. ’t Tij, l.a. en links aanhouden
24.    Volg voetpad langs Zanddijk ri. Foreestweg, deze oversteken op zebrapad
25.    Doorlopen tot strandslag de Zandloper en bij oranje brievenbus
26.    R.a. (=de Zandloper), Orchis volgen incl. S-bocht en bocht naar rechts
27.    Bij T-splitsing l.a. ,Ereprijs deze volgen
28.    1e weg l.a. (Gentiaan), aan het einde links aanhouden
29.    Rood fietspad op / Van Foreestweg +brug oversteken
30.    Fietspad volgen / brug over r.a. nà ingang Ooghduyne
31.    Bruggetje over r.d. Vogelzand 30.. oversteken
32.    L.a. doorlopen tot 1e pad r.a.
33.    Voor basketballveld l.a. en voetpad blijven volgen
34.     2 x oversteken (Vogelzand + Breewijd)
35.    Voetpad volgen, onder poort Keysers Plaet door
36.    FINISH.