Maandag 10 kilometer

KlikROUTEBESCHRIJVING 1e DAG 10 Km

1.    Start bij spandoek START t.o. ’t Dorpshuis, daarna rechts aanhouden
2.    R.d. onder Bibliotheek- poort door
3.    Pad langs Slenk volgen, brug over en onder tunneltje door
4.    Einde r.a. bruggetje over en direct l.a., pad langs Slenk volgen
5.    Bij 1e brug l.a. en direct r.a. (lopen aan de andere kant van Slenk)
6.    2e pad l.a. (je komt dan Doorzwin 53..), direct r.a. en dan 1e l.a.
7.    R.d. , kruising oversteken (wordt Doorzwin 52.. later 51..
8.    Einde (is Langevliet) r.a
9.    Na 40 meter r.a. daarna na 45 meter l.a. (Malzwin 15../16.. in)
10.    Bij huisnummer 1620 r.a. en voetpad volgen tot 1601
11.    Na huisnummer1601 l.a.
12.    Boterrug op zebrapad oversteken r.d.
13.    1e kruispunt oversteken en voor plantsoen rechts aanhouden
14.    Bij huisnummer 2605 rechts aanhouden, voetpad volgen
15.    Over de brug naar Boterzwin 42..
16.    Bij huisnummer 4222 oversteken, links om grasveld heen
17.    Bij huisnummer 3609 links aanhouden, voetpad volgen
18.    Bij huisnummer 3601 r.d. oversteken
19.    Na huisnummer2103 l.a., voetpad volgen
20.    Na huisnummer 2113 l.a. , voetpad volgen
21.    Bij rotonde oversteken naar Zwanenbalg, r.d.
22.    Splitsing Zwanenbalg r.a. voetpad blijven volgen tot huisnummer 1501
23.    R.a. en links aanhouden, Callantsogervaart en brug oversteken r.a.
24.    Einde r.a. en Callantsogervaart oversteken
25.    GROEPSPAUZE OP PARKEERPLAATS T/H SNACKBAR
26.    Zanddijk oversteken naar duinzijde.
27.    Fietspad volgen ri. Den Helder, 1e afslag r.a. omlaag naar stoplichten
28.    Oversteken via zebrapad bij Rest. ‘t Tij, l.a. en links aanhouden
29.    Volg voetpad langs Zanddijk tot Foreestweg
30.    Foreestweg oversteken op zebrapad en r.a.
31.    Bij 3e brug oversteken, gelijk l.a., rood fietspad volgen
32.    Brug over, links aanhouden om 2e brug over te gaan
33.    Na deze brug 2e voetpad r.a., tussen de huizen door
34.    Vogelzand 20.. oversteken
35.    Voor basketballveld l.a. en voetpad blijven volgen
36.    2x oversteken (Vogelzand 20 + Breewijd)
37.    Voetpad volgen, onder poort Keysers Plaet door
38.    FINISH.

Aftellen...

Finding your local time... 307 Days