Maandag 5 kilometer

ROUTEBESCHRIJVING 1e DAG 5 Km

1.    Start bij spandoek START t.o. ’t Dorpshuis, daarna rechts aanhouden
2.    Direct r.a. Keysers Plaet, onder rechterpoort door
3.    Voet/fietspad volgen, 2x oversteken (Breewijd+Vogelzand 20) r.d
4.    Na basketballveld l.a., voetpad tussen huizen door volgen
5.    Halverwege bij kruising wandelpaden rechtdoor
6.    Weg Vogelzand 30.. via zebrapad oversteken en links aanhouden
7.    R.a. voetpad langs skatebaan en scholen volgen
8.    Onder tunnel door fietspad volgen    
9.    Na voetbal/basketball veldje r.a.
10.    Bij Kruiszwin 3128 links aanhouden, voetpad volgen tot huisnummer 3127
11.    Na Kruiszwin 3127 r.a., wordt Kruiszwin 39..weg vervolgen, links aanhouden
12.    Kruiszwin 50 oversteken r.d. (wordt Kruiszwin 57..), weg vervolgen
13.    Brug over en direct r.a. , voetpad volgen
14.    Voor 2e brug links aanhouden, (is Boterzwin 13), aan rechterkant gaan lopen
15.    Boterrug op zebrapad oversteken
16.    Rechts aanhouden langs de huizen, einde is breed pad linksom
17.    R.a. (is Boterzwin 21/22), voetpad volgen tot kruispunt 21..
18.    Oversteken en r.a. Boterzwin 21 inlopen, aan linkerkant blijven lopen
19.    Kruispunt oversteken (wordt Boterzwin 35../36..)
20.    Na Boterzwin 3515 links aanhouden, kruispunt oversteken, direct l.a.
21.     Voetpad blijven volgen op Boterzwin 42
22.     Boterrug rechtstreeks oversteken met verkeersregelaars en r.d.
23.     R. d. richting school De Vloedlijn, voor Vloedlijn r.a. naar grasveld.
24.    GROEPSPAUZE OP GROOT GRASVELD tegenover de scholen.
25.     Na pauze richting winkelcentrum Dorperweerth
26.     Vóór Dorperweerth r.a. brug over
27.    Bij 5725 r.a. (is het 2e pad na de brug)    
28.    Bochten naar L+R volgen, gaat van Krzw. 57.. naar 56.. naar 54..
29.    Bij Kruiszwin 5414 (= hoekhuis) r.a. en linksom naar de zwerfkeien
30.    Direct na zwerfkeien bij 5409 r.a.
31.    Voor de brug l.a., pad langs Slenk volgen
32.    L.a. bruggetje over en direct r.a. langs de vijver
33.    Onder tunnel door, over de brug, direct rechts aanhouden
34.    Pad langs Slenk volgen
35.    Onder Bibliotheek-poort  door
36.    FINISH.

Aftellen...

Finding your local time... 307 Days