pijl

Dinsdag 5 kilometer

Routebeschrijving 2e dag 5 km

1. Start bij spandoek START t.o. ’t Dorpshuis, daarna rechts aanhouden
2. R.d. onder Bibliotheek- poort door
3. Pad langs de Slenk volgen, brug over en onder tunneltje door
4. Einde r.a. bruggetje over en direct l.a. pad langs de Slenk volgen
5. Bruggetje links oversteken en direct r.a. (lopen aan de andere kant van Slenk)
6. 2e pad l.a. naar Doorzwin 5318
7. R.a. Doorzwin 53.., kruispunt oversteken, wordt Doorzwin 52..
8. Langs de huizen Doorzwin 51.. naar Langevliet lopen
9. R.a. Langevliet
10. L.a. (op zebrapad) ‘s Heerenloo / Pijlen volgen 5 Km. Zie ook routekaart.

11. Hierná PAUZE OP GRASSTROOK ‘s HEERENLOO t/h MEERPAAL-SCHOOL

12. ‘s Heerenloo verlaten, r.a. Langevliet.
13. Na circa 800 meter l.a. en Zuiderhaaks oversteken via zebrapad
14. Direct l.a. voetpad langs Zuiderhaaks volgen
15. 1e pad r.a., daarna bij stootblokken rechts aanhouden
16. L.a. Mr. Henderikxstraat
17. Na huisnummer 81 l.a. voetpad op
18. R.d. Mr. De Vriesstraat
19. L.a. doorlopen en bruggetje over
20. L.a. richting MFC ‘t Dorpshuis
21. R.a. pad langs MFC ‘t Dorpshuis

FINISH

Dinsdag 10 kilometer

Routebeschrijving 2e dag 10 km
LET OP: ROUTE IS GEWIJZIGD
Het cursieve deel is gelijk aan de 5 km.

1. Start bij spandoek START t.o. ’t Dorpshuis, daarna rechts aanhouden
2. R.d. onder Bibliotheek- poort door
3. Pad langs de Slenk volgen, brug over en onder tunneltje door
4. Einde r.a. bruggetje over en direct l.a. pad langs de Slenk volgen
5. Bij 1e brug l.a. en direct r.a. (lopen aan de andere kant van Slenk)
6. 2e Pad l.a. naar Doorzwin 5318
7. R.a. Doorzwin 53..
8. Weg volgen. Doorzwin 53.. wordt Doorzwin 52.. en 51..
9. Aan einde weg bij Doorzwin 5120 r.a. Langevliet
10. Op rotonde l.a. (op zebrapad) “‘s Heerenloo” / Pijlen volgen 10 km.

11. Hierná PAUZE OP GRASSTROOK ‘s HEERENLOO t/h MEERPAAL-SCHOOL

12. ‘s Heerenloo verlaten, R.d. Boterrug voetpad volgen tot 50m. voor rotonde
13. R.a. Boterzwin 10.. doorlopen tot het water
14. L.a. brug over / onder viaduct door
15. R.a. Brug over
16. L.a. langs huisnummer Wierbalg 2825
17. L.a. bij huisnummer Wierbalg 2812 / Ronding weg volgen
18. L.a. bij huisnummer Wierbalg 2535
19. Weg rechts aanhouden en volgen
20. Ring Wierbalg 11.. niet oversteken maar l.a. stoep volgen tot grote kruising

HIER WIJZIGT DE ROUTE
21. In de bocht bij nummer 1322/1301 l.a.
22. Bij 1319 r.d. fietspad op.
23. Volg fietspad en steek Vogelzand over
24. Loop over fietspad, bij rotonde rechtdoor.
25. Langs de Breewijd lopen en voor rotonde Breewijd oversteken.
26. Volg fietspad tussen Zuiderhaaks en Kruiszwin
27. Kruiszwin oversteken ter hoogte van snackbar De Slenk
HIER VOLGT U WEER DE OUDE ROUTE

28. Zuiderhaaks op het zebrapad oversteken
29. R.a. Middelzand 50 weg volgen tot
30. R.a. Middelzand 57..
31. Onder poort door richting “‘t Dorpshuis”
32. FINISH.

Dinsdag 15 kilometer

LET OP: ROUTE IS GEWIJZIGD

 1. Start bij spandoek START t.o. ’t Dorpshuis, daarna rechts aanhouden
 2. R.d. onder Bibliotheek- poort door
 3. Pad langs de Slenk volgen, brug over en onder viaduct door
 4. Einde r.a. bruggetje over en direct l.a. pad langs de Slenk volgen
 5. Bij 1e brug l.a., brug over en direct r.a. (lopen aan de andere kant van Slenk)
 6. 2e Pad l.a. naar Doorzwin 5318
 7. R.a. Doorzwin 53..
 8. Langs de huizen van Doorzwin 52.. en 51.. naar Langevliet lopen
 9. R.a. Langevliet
 10. L.a. (op zebrapad) “Noorderhaven” / Pijlen volgen 10 Km.
 11. Opnieuw oversteken via zebrapad en l.a. Langevliet
 12. 2e weg r.a. = Callantsogervaartzijde Garage Schaap, doorlopen tot Zanddijk. (Hier kunt u eventueel een sanitaire stop maken)
 13. Einde r.a., Callantsogervaart + Zanddijk oversteken naar Zanddijk-duinzijde
 14. Loop naar het strand en sla r.a.
 15. Loop over strand tot strandpaviljoen Paal 6. Ga hier weer van het strand af.
 16. Loop richting Zanddijk.
 17. Oversteken via zebrapad bij Rest Palmbeach en l.a. en gelijk weer r.a.
 18. Fietspad volgen, door hek van “Ooghduyne”, weg volgen
 19. Bij huisnummer 233 l.a.
 20. Na 150 meter r.d. schelpenpad volgen
 21. Ooghduyne verlaten via het hek, weg volgen langs volkstuinen
 22. Bij splitsing r.a., pad volgen tot brug “Keizerskroon”
 23. Keizerskroon-brug + Foreestweg oversteken en r.a.
 24. Voetpad langs Foreestweg volgen tot rotonde
 25. L.a. en daarna 1e weg r.a., langs Budo-centrum
 26. R.a. langs restaurants en Foreestweg oversteken via zebrapad
 27. L.a. Foreestweg volgen tot huisnummers 87/89
 28. R.a. brug over en pad langs Slenk volgen
 29. 4e pad r.a., doorlopen tot dorpshuis
 30. FINISH.