Naar de inhoud Naar de footer

De routebeschrijving van dinsdag

 1. Start bij spandoek START t.o. ’t Dorpshuis, daarna rechts aanhouden
 2. R.d. onder Bibliotheek- poort door
 3. Pad langs de Slenk volgen, brug over en onder tunneltje door
 4. Einde r.a. bruggetje over en direct l.a.  pad langs de Slenk volgen
 5. Bruggetje links oversteken en direct r.a. (lopen aan de andere kant van Slenk)
 6. 2e pad l.a. naar Doorzwin 5318
 7. R.a. Doorzwin 53.., kruispunt oversteken, wordt Doorzwin 52..
 8. Langs de huizen Doorzwin 51.. naar Langevliet lopen
 9. R.a. Langevliet
 10. L.a. (op zebrapad) ‘s Heerenloo / Pijlen volgen 5 Km. Zie ook routekaart.
 11. Hierná PAUZE OP GRASSTROOK ‘s HEERENLOO t/h MEERPAAL-SCHOOL
 12. ‘s Heerenloo verlaten,  r.a. Langevliet.
 13. Na circa 800 meter l.a. en Zuiderhaaks oversteken via zebrapad
 14. Direct l.a. voetpad langs Zuiderhaaks volgen
 15. 1e pad r.a., daarna bij stootblokken rechts aanhouden
 16. L.a. Mr. Henderikxstraat
 17. Na huisnummer 81 l.a. voetpad op
 18. R.d. Mr. De Vriesstraat
 19. L.a. doorlopen en bruggetje over
 20. L.a. richting MFC ‘t Dorpshuis
 21. R.a. pad langs MFC ‘t Dorpshuis

FINISH

 1. Start bij spandoek START t.o. ’t Dorpshuis, daarna rechts aanhouden
 2. R.d. onder Bibliotheek- poort door
 3. Pad langs de Slenk volgen, brug over en onder tunneltje door
 4. Einde r.a. bruggetje over en direct l.a.  pad langs de Slenk volgen
 5. Bij 1e brug l.a. en direct r.a. (lopen aan de andere kant van Slenk)
 6. 2e Pad l.a. naar Doorzwin 5318
 7. R.a. Doorzwin 53..
 8. Weg volgen. Doorzwin 53.. wordt Doorzwin 52.. en 51..
 9. Aan einde weg bij Doorzwin 5120 r.a. Langevliet
 10. Op rotonde l.a. (op zebrapad) “‘s Heerenloo” / Pijlen volgen 10 km.
 11. Hierná PAUZE OP GRASSTROOK ‘s HEERENLOO t/h MEERPAAL-SCHOOL
 12. ‘s Heerenloo verlaten, R.d. Boterrug voetpad volgen tot 50m. voor rotonde
 13. R.a. Boterzwin 10.. doorlopen tot het water
 14. L.a. brug over / onder viaduct door
 15. R.a. Brug over
 16. L.a. langs huisnummer Wierbalg 2825
 17. L.a. bij huisnummer Wierbalg 2812 / Ronding weg volgen
 18. L.a. bij huisnummer Wierbalg 2535
 19. Weg rechts aanhouden en volgen
 20. Ring Wierbalg 11.. niet oversteken maar l.a. stoep volgen tot grote kruising
 21. In de bocht bij nummer 1322/1301 l.a.
 22. Bij 1319 r.d. fietspad op.
 23. Volg fietspad en steek Vogelzand over
 24. Loop over fietspad, bij rotonde rechtdoor.
 25. Langs de Breewijd lopen en voor rotonde Breewijd oversteken.
 26. Volg fietspad tussen Zuiderhaaks en Kruiszwin
 27. Kruiszwin oversteken ter hoogte van snackbar De Slenk
 28. Zuiderhaaks op het zebrapad oversteken
 29. R.a. Middelzand 50 weg volgen tot
 30. R.a. Middelzand 57..
 31. Onder poort door richting “‘t Dorpshuis”

FINISH

 1. Start bij spandoek START t.o. ’t Dorpshuis, daarna rechts aanhouden
 2. R.d. onder Bibliotheek- poort door
 3. Pad langs de Slenk volgen, brug over en onder viaduct door
 4. Einde r.a. bruggetje over en direct l.a.  pad langs de Slenk volgen
 5. Bij 1e brug l.a., brug over en direct r.a. (lopen aan de andere kant van Slenk)
 6. 2e Pad l.a. naar Doorzwin 5318
 7. R.a. Doorzwin 53..
 8. Langs de huizen van Doorzwin 52.. en 51.. naar Langevliet lopen
 9. R.a. Langevliet
 10. L.a. (op zebrapad) “Noorderhaven” / Pijlen volgen 10 Km.
 11. Opnieuw oversteken via zebrapad en l.a. Langevliet
 12. 2e weg r.a. = Callantsogervaartzijde Garage Schaap, doorlopen tot Zanddijk

(Hier kunt u eventueel een sanitaire stop maken)

 1. Einde r.a., Callantsogervaart + Zanddijk oversteken naar Zanddijk-duinzijde
 2. Loop naar het strand en sla r.a.
 3. Loop over strand tot strandpaviljoen Paal 6. Ga hier weer van het strand af.
 4. Loop richting Zanddijk.
 5. Oversteken via zebrapad bij Rest Palmbeach en l.a. en gelijk weer r.a.
 6. Fietspad volgen, door hek van “Ooghduyne”, weg volgen
 7. Bij huisnummer 233 l.a.
 8. Na 150 meter r.d. schelpenpad volgen
 9. Ooghduyne verlaten via het hek, weg volgen langs volkstuinen
 10. Bij splitsing r.a., pad volgen tot brug “Keizerskroon”
 11. Keizerskroon-brug + Foreestweg oversteken en r.a.
 12. Voetpad langs Foreestweg volgen tot rotonde
 13. L.a. en daarna 1e weg r.a., langs Budo-centrum
 14. R.a. langs restaurants en Foreestweg oversteken via zebrapad
 15. L.a. Foreestweg volgen tot huisnummers 87/89
 16. R.a. brug over en pad langs Slenk volgen
 17. 4e pad r.a., doorlopen tot dorpshuis

FINISH