pijl

Maandag 5 kilometer
ROUTEBESCHRIJVING 1e DAG 5 Km

 1. Start bij spandoek START t.o. ’t Dorpshuis, daarna rechts aanhouden
 2. Direct r.a. Keysers Plaet, onder rechterpoort door
 3. Voet/fietspad volgen, 2x oversteken (Breewijd+Vogelzand 20) r.d
 4. Na basketballveld l.a., voetpad tussen huizen door volgen
 5. Halverwege bij kruising wandelpaden rechtdoor
 6. Weg Vogelzand 30.. via zebrapad oversteken en links aanhouden
 7. R.a. voetpad langs skatebaan en scholen volgen
 8. Onder tunnel door fietspad volgen    
 9. Na voetbal/basketball veldje r.a.
 10. Bij Kruiszwin 3128 links aanhouden, voetpad volgen tot huisnummer 3127
 11. Na Kruiszwin 3127 r.a., wordt Kruiszwin 39..weg vervolgen, links aanhouden
 12. Kruiszwin 50 oversteken r.d. (wordt Kruiszwin 57..), weg vervolgen
 13. Brug over en direct r.a. , voetpad volgen
 14. Voor 2e brug links aanhouden, (is Boterzwin 13), aan rechterkant gaan lopen
 15. Boterrug op zebrapad oversteken
 16. Rechts aanhouden langs de huizen, einde is breed pad linksom
 17. R.a. (is Boterzwin 21/22), voetpad volgen tot kruispunt 21..
 18. Oversteken en r.a. Boterzwin 21 inlopen, aan linkerkant blijven lopen
 19. Kruispunt oversteken (wordt Boterzwin 35../36..)
 20. Na Boterzwin 3515 links aanhouden, kruispunt oversteken, direct l.a.
 21. Voetpad blijven volgen op Boterzwin 42
 22. Boterrug rechtstreeks oversteken met verkeersregelaars en r.d.
 23. R. d. richting school De Vloedlijn, voor Vloedlijn r.a. naar grasveld.
 24. GROEPSPAUZE OP GROOT GRASVELD tegenover de scholen.
 25. Na pauze richting winkelcentrum Dorperweerth
 26. Vóór Dorperweerth r.a. brug over
 27. Bij 5725 r.a. (is het 2e pad na de brug)    
 28. Bochten naar L+R volgen, gaat van Krzw. 57.. naar 56.. naar 54..
 29. Bij Kruiszwin 5414 (= hoekhuis) r.a. en linksom naar de zwerfkeien
 30. Direct na zwerfkeien bij 5409 r.a.
 31. Voor de brug l.a., pad langs Slenk volgen
 32. Rechts af bruggetje over en direct links af langs de vijver
 33. Onder tunnel door, over de brug, direct rechts aanhouden
 34. Pad langs Slenk volgen
 35. Onder Bibliotheek-poort  door
 36. FINISH

Maandag 10 kilometer

ROUTEBESCHRIJVING 1e DAG 10 Km

 1. Start bij spandoek START t.o. ’t Dorpshuis, daarna rechts aanhouden
 2. R.d. onder Bibliotheek- poort door
 3. Pad langs Slenk volgen, brug over en onder tunneltje door
 4. Einde r.a. bruggetje over en direct l.a., pad langs Slenk volgen
 5. Bij 1e brug l.a. en direct r.a. (lopen aan de andere kant van Slenk)
 6. 2e pad l.a. (je komt dan Doorzwin 53..), direct r.a. en dan 1e l.a.
 7. R.d. , kruising oversteken (wordt Doorzwin 52.. later 51..
 8. Einde (is Langevliet) r.a
 9. Na 40 meter r.a. daarna na 45 meter l.a. (Malzwin 15../16.. in)
 10. Bij huisnummer 1620 r.a. en voetpad volgen tot 1601
 11. Na huisnummer1601 l.a.
 12. Boterrug op zebrapad oversteken r.d.
 13. 1e kruispunt oversteken en voor plantsoen rechts aanhouden
 14. Bij huisnummer 2605 rechts aanhouden, voetpad volgen
 15. Over de brug naar Boterzwin 42..
 16. Bij huisnummer 4222 oversteken, links om grasveld heen
 17. Bij huisnummer 3609 links aanhouden, voetpad volgen
 18. Bij huisnummer 3601 r.d. oversteken
 19. Na huisnummer2103 l.a., voetpad volgen
 20. Na huisnummer 2113 l.a. , voetpad volgen
 21. Bij rotonde oversteken naar Zwanenbalg, r.d.
 22. Splitsing Zwanenbalg r.a. voetpad blijven volgen tot huisnummer 1501
 23. R.a. en links aanhouden, Callantsogervaart en brug oversteken r.a.
 24. Einde r.a. en Callantsogervaart oversteken
 25. GROEPSPAUZE OP PARKEERPLAATS T/H SNACKBAR
 26. Zanddijk oversteken naar duinzijde.
 27. Fietspad volgen ri. Den Helder, 1e afslag r.a. omlaag naar stoplichten
 28. Oversteken via zebrapad bij Rest. ‘t Tij, l.a. en links aanhouden
 29. Volg voetpad langs Zanddijk tot Foreestweg
 30. Foreestweg oversteken op zebrapad en r.a.
 31. Bij 3e brug oversteken, gelijk l.a., rood fietspad volgen
 32. Brug over, links aanhouden om 2e brug over te gaan
 33. Na deze brug 2e voetpad r.a., tussen de huizen door
 34. Vogelzand 20.. oversteken
 35. Voor basketballveld l.a. en voetpad blijven volgen
 36. 2x oversteken (Vogelzand 20 + Breewijd)
 37. Voetpad volgen, onder poort Keysers Plaet door
 38. FINISH

Maandag 15 kilometer
ROUTEBESCHRIJVING 1e DAG 15 Km

1. Start bij spandoek START t.o. ’t Dorpshuis, daarna rechts aanhouden
2. R.d. onder Bibliotheek- poort door
3. Pad langs Slenk volgen, brug over en onder tunneltje door
4. Einde r.a. bruggetje over en r.d. fietspad oversteken (tot blinde garagemuur)
Je gaat dus niet links- of rechtsaf, maar rechtdoor op Doorzwin
5. L.a. en gelijk r.a. weg volgen tot asfaltweg (=Kruiszwin 20)
6. R.a. en na 20 m. l.a. oversteken fietspad op
7. Bij Y-splitsing rechts aanhouden, fietspad blijven volgen
8. Onder tunneltje door; bij nieuwe fietsrotonde r.d. en langs skatebaan tot asfaltweg (= Vogelzand 30)
9. Oversteken op zebrapad en r.d. voetpad blijven volgen
10. Bij kruising van wandelpaden r.d.
11. bij basketbalpleintje l.a.
12. R.d. Vogelzand 20 oversteken r.d. lopen tot water
13. L.a. en gelijk r.a. bruggetje naar Ooghduyne
14. R.d. weg volgen langs Rest. Juliana’s en het zwembad; bij huisnr.233 r.a. naar strand
15. Hek door en fietspad volgen tot Camping Zwaluw/restaurant “Palmbeach”
16. Zanddijk oversteken bij stoplicht/zebra en strandslag 6 omhoog lopen
17. Na ongeveer 250 meter r.a. richting Den Helder. Dit is de tweede afslag, een fietspad
18. R.d. bij Strandslag De Zandloper en 1e weg r.a. richting Den Helder
19. Rechtdoor bij strandslag t.h.v. Middenvliet.
Daarna kun je fietspad blijven volgen of kiezen voor het voetpad dat aan de kant van de Zanddijk over de duinen loopt. Erg fraai!
20. Je komt in beide gevallen bij een T-Splitsing (fietspad) en hier r.a. richting Donkere Duinen
21. Fietspad volgen langs ‘Duinoord Steakhouse’ en over fietspad r.d. naar oversteek bij snackbar “De Donkere Duinen”
22. J. Verfailleweg oversteken bij zebra en direct l.a fietspad volgen langs Pannekoeken vallei
23. Bij rode ANWB-paddenstoel 72119/001 r.d. en 1e pad l.a.
24. Steeds rechtdoor lopen tot ANWB-paddenstoel 72117/001 r.a. = Kanoroute
25. Kanoroute volgen ( 3 bruggen) en Middenvliet oversteken
26. Kanoroute blijven volgen ( 2 bruggen) en bij Foreestweg l.a.
27. Bij 2e brug “Keizerskroon” Van Foreestweg oversteken en brug overgaan
28. Direct l.a. fietspad volgen r.d. voorbij ingang “Ooghduyne”
29. Links aanhouden om lange brug over te gaan
30. Na deze brug links aanhouden, fietspad blijven volgen
31. Bij rotonde de Breewijd oversteken op zebra, klein stukje r.a. en met bocht meer naar links.
32. Vóór eerste woning (Middelzand 1006) r.a., pad en stoep volgen
33. Voor T-splitsing oversteken, voetpad r.d. en 1e pad r.a.
34. 1e pad l.a. tot Kameleon
35. FINISH.