pijl

Maandag 5 kilometer
ROUTEBESCHRIJVING 1e dag 5 km

1. Start bij spandoek START t.o. ’t Dorpshuis, daarna rechts aanhouden
2. Direct r.a. Keysers Plaet, onder rechterpoort door
3. Voet/fietspad volgen, 2x oversteken (Breewijd+Vogelzand 20) r.d
4. Na basketballveld l.a., voetpad tussen huizen door volgen
5. Halverwege bij kruising wandelpaden rechtdoor
6. Weg Vogelzand 30.. via zebrapad oversteken en links aanhouden
7. R.a. fietspad langs skatebaan en scholen volgen
8. Onder tunnel door fietspad volgen
9. Na voetbal/basketball veldje r.a.
10. Daarna links aanhouden (Kruiszwin 3128), voetpad volgen tot 3127
11. Na Kruiszwin 3127 r.a., wordt Kruiszwin 39..weg vervolgen, links aanhouden
12. Kruiszwin 50 oversteken r.d. (wordt Kruiszwin 57../43..), weg vervolgen
13. Brug over en direct r.a. , voetpad volgen
14. Na circa 500 m vóór brug/viaduct links aanhouden, (is Boterzwin 13), aan rechterkant gaan lopen
15. Boterrug op zebrapad oversteken
16. Rechts aanhouden. Volg doodlopende weg langs huizen met bocht naar links.
17. R.a. (is Boterzwin 21/22), voetpad volgen tot T-splitsing bij Kruiszwin 2130.
18. Oversteken en r.a. Boterzwin 21 inlopen, aan linkerkant blijven lopen
19. Kruispunt oversteken (wordt Boterzwin 35../36..)
20. Na Boterzwin 3515 links aanhouden, weg oversteken, direct l.a. op Bz 42..
21. Voetpad blijven volgen op Boterzwin 42..
22. Boterrug rechtstreeks oversteken met verkeersregelaars en recht door.
23. R. d. richting school De Vloedlijn, voor Vloedlijn r.a. naar grasveld.

24. GROEPSPAUZE OP GROOT GRASVELD tegenover de scholen.

25. Na pauze richting winkelcentrum Dorperweerth
26. Vóór Dorperweerth r.a. brug over
27. Bij 5725 r.a. (is het 2e pad na de brug)
28. Bochten naar rechts en links volgen, gaat van Krzw. 57.. naar 56.. naar 54..
29. Bij Kruiszwin 5414 (= hoekhuis) r.a. en linksom naar de zwerfkeien
30. Direct na zwerfkeien bij 5409 r.a.
31. Vóór de brug l.a., pad langs Slenk volgen
32. R.a. bruggetje over en direct l.a. langs de vijver
33. Onder tunnel door, over de brug, direct rechts aanhouden
34. Pad langs Slenk volgen
35. Onder bibliotheek-poort door

FINISH

Maandag 10 kilometer

ROUTEBESCHRIJVING 1e dag 10 km

1. Start bij spandoek START t.o. ’t Dorpshuis, daarna rechts aanhouden
2. R.d. onder Bibliotheek- poort door
3. Pad langs Slenk volgen, brug over en onder tunneltje door
4. Einde r.a. bruggetje over en direct l.a., pad langs Slenk volgen
5. Bij 1e brug l.a. en direct r.a. (lopen aan de andere kant van Slenk)
6. 2e pad l.a. (je komt dan Doorzwin 53..), direct r.a. en dan 1e l.a.
7. R.d. , kruising oversteken (wordt Doorzwin 52.. later 51..
8. Einde (is Langevliet) r.a
9. Na 40 meter r.a. daarna na 45 meter l.a. (Malzwin 15../16.. in)
10. Bij huisnummer 1620 r.a. en voetpad volgen tot 1601
11. Na huisnummer 1601 l.a.
12. Boterrug op zebrapad oversteken r.d.
13. 1e kruispunt oversteken en voor plantsoen rechts aanhouden
14. Bij huisnummer 2605 rechts aanhouden, voetpad volgen
15. Over de brug naar Boterzwin 42..
16. Bij huisnummer 4222 oversteken, links om grasveld heen
17. Bij huisnummer 3609 links aanhouden, voetpad volgen
18. Bij huisnummer 3601 r.d. oversteken
19. Na huisnummer2103 l.a., voetpad volgen
20. Na huisnummer 2113 l.a. , voetpad volgen
21. Bij rotonde oversteken naar Zwanenbalg, r.d.
22. Splitsing Zwanenbalg l.a. voetpad blijven volgen tot huisnummer 1501
23. L.a. en links aanhouden, Callantsogervaart en brug oversteken r.a.
24. Einde r.a. en Callantsogervaart oversteken

25. GROEPSPAUZE OP PARKEERPLAATS T/H SNACKBAR

26. Zanddijk oversteken naar duinzijde.
27. Fietspad volgen ri. Den Helder, 1e afslag r.a. omlaag naar verkeersllichten
28. Oversteken via zebrapad bij Rest. Palm Beach, l.a. en links aanhouden
29. Volg voetpad langs Zanddijk tot Foreestweg
30. Foreestweg oversteken op zebrapad en r.a.
31. Bij 3e brug oversteken, gelijk l.a., fietspad volgen
32. Brug over, links aanhouden om 2e brug over te gaan
33. Na deze brug 2e voetpad r.a., tussen de huizen door
34. Vogelzand 20.. oversteken
35. Voor basketballveld l.a. en voetpad blijven volgen
36. 2x oversteken (Vogelzand 20 + Breewijd)
37. Voetpad volgen, onder poort Keysers Plaet door
38. FINISH.

Maandag 15 kilometer

LET OP: ROUTE IS GEWIJZIGD

(tussen haakjes staat bij sommige punten de tot dan toe gelopen afstand)

 1. Start bij spandoek START t.o. ’t Dorpshuis, daarna direct links af
 2. R.a. brug over
 3. L.a. Wethouder de Boerstraat
 4. R.d. Langevliet oversteken bij stoplicht en r.d.    
 5. Na viswinkel / l.a. Loopuytpark
 6. R.a. Schoolweg / r.d. Rotonde / r.d. Schoolweg
 7. R.a. Parallelweg langs de N9 tot brug ‘s Heerenloo
 8. R.a. Brug over ‘s Heerenloo (dit is na circa 4.3 km)
 9. Links aanhouden en pad langs buitenzijde Noorderhaven volgen
 10. R.d. bij Ingang Callantsogervaart ‘s Heerenloo
 11. L.a. richting rotonde Langevliet (rechterzijde) (dit is na circa 6.3 km)
 12. Bij rotonde oversteken en daarna r. a. Langevliet
 13. 1e Pad l.a. Dit is het fietspad tussen Malzwin en Doorzwin
 14. Einde fietspad l.a. richting scholen
 15. Achter scholen langs (scholen liggen links) richting winkelcentrum
 16. L.a. voor Winkelcentrum (pand mr. Koster)
 17. R.a. Boterrug
 18. r.d. op rotonde Zwanenbalg, oversteken op zebrapad en r.d. (dit is na circa 8 km)
 19. L.a. Zwanenbalg 11 + 12.. ; rechts met de bocht meelopen
 20. Na huisnummer 1127 l.a. fietspad en links aanhouden Callantsogervaart over steken
 21. Brug over en r.a. Callantsogervaart richting duinen
 22. Einde r.a. en 2x oversteken naar Zanddijk-duinzijde (dit is na circa 9.6 km. Hier is een toiletvoorziening in de snackbar)
 23. Loop circa 350 meter strandopgang op en neem dan het voetpad door de duinen. Op bord staat ‘Noordduinen’. Einde voetpad r.a. duinen verlaten en omlaag naar de Zanddijk.
 24. Oversteken op zebrapad bij Rest. Palmbeach, l.a. en links aanhouden
 25. Volg voetpad langs Zanddijk ri. Foreestweg, deze oversteken op zebrapad en r.a.
 26. Fietspad/voetpad volgen langs Van Foreestweg.
 27. Voorbij de entree van Ooghduyne de weg oversteken en l.a.
 28. Lange brug over en na brug 2e voetpad r.a.
 29. Weg oversteken en r.d.
 30. Vóór basketbalveld l.a. en voetpad blijven volgen
 31. 2 x oversteken (Vogelzand + Breewijd)
 32. Voetpad volgen, onder poort Keysers Plaet door
 33. FINISH