pijl
Woensdag 5 km

Routebeschrijving 5 km. Let op: deze route is van 2019 en niet gecontroleerd.

    Start bij Dorphuis. Ga onder het spandoek door en sla links af.

    r.a. brug over

    l.a. Wethouder de Boerstraat

    r.d. Langevliet oversteken bij stoplicht en r.d.

    Na viswinkel l.a. Loopuytpark

    r.a. Schoolweg.

    r.a. Proeftuinweg / Bij Parkstraat gelijk L.a richting Alexanderhof.

    Ga de brug over

    l.a. Koningin Maximalaan in tot einde.

    r.a Koningsbrink op tot T-splitsing. Bij T-Splitsing R.a. Koningin Maximalaan in tot fiet     sers brug.

    l.a brug over en gelijk rechts richting Landbouwstraat.

    l.a Landbouwstraat richting Verlengde Zuiderhaaks.

    r.d. langs IJsbaan en Residence “Buitenveld”

    r.a. Verlengde Zuiderhaaks

    r.d. op Rotonde

    r.d. pad langs Zuiderhaaks onder tunneltje door

    Bij T-splitsing rechts aanhouden brug over en gelijk R.a

    Einde fietspad rechts aanhouden richting snackbar.

    Na snackbar naar links oversteken en fietspad naar Breewijd volgen.

    Bij rotonde Breewijd oversteken en r.a. fietspad blijven volgen.

    Bij rotonde Foreestweg r.a. oversteken bij zebrapad.

    Bij huisnummer 1001 rechts af  en gelijk naar links bij afvalcontainer 90657, tegenover                ingang Middelzand 27..

    Bij container l.a. tot slenk

    r.a. naar de finish.

Woensdag 10 km

Routebeschrijving 10 km. Let op: deze route is dit jaar niet gecontroleerd.

Start bij spandoek START t.o. ’t Dorpshuis, daarna direct links af

R.a. brug over
L.a. Wethouder de Boerstraat
R.d. Langevliet oversteken bij stoplicht en r.d.
Na viswinkel l.a. Loopuytpark
R.a. Schoolweg (Oppassen obstakels)
R.a. Proeftuinweg / Parkstraat
L.a. Landbouwstraat
Bij T-splitsing links aanhouden
R.d. langs IJsbaan en Residence “Buitenveld”
L.a. Verlengde Zuiderhaaks / doorlopen tot rotonde
R.a. bij rotonde 2x oversteken
R.a. Schoolweg
R.a. Parallelweg langs de N9 / doorlopen tot brug Noorderhaven
GROEPSPAUZE OP ERF BOLLENBEDRIJF M.C. ZONNEVELD, rijksweg 109
Weg vervolgen, r.a. Noorderhaven ingang
Links aanhouden pad langs buitenzijde Noorderhaven blijven volgen
R.d. oversteken Ingang Callantsogervaart Noorderhaven
L.a. richting rotonde Langevliet (rechterzijde)
Bij rotonde oversteken en r. a. Langevliet
1e pad l.a.= Fietspad tussen Malzwin en Doorzwin
Einde fietspad l.a. richting scholen
Achter scholen langs richting winkelcentrum
Voor winkelcentrum r.a. bruggetje over
R.d. fietspad volgen tot asfaltweg
R.d. oversteken (Kruiszwin 50)
L.a. en gelijk weer r.a. / Doorlopen en aan het eind
R.a. fietspad door Krzw 39..volgen / doorlopen over parkeerterrein
Kruiszwin 20 oversteken en dan l.a. volgen tot einde
R.a. Kruiszwin 10 langs snackbar “De Slenk”
Zuiderhaaks op het zebrapad oversteken
L.a. en gelijk r.a. weg in bocht naar links volgen tot huisnr. 4202
Langs bankjes over parkeerterrein daarna
L.a. fietspad en na 50 meter
R.a. fietspad / na 100 meter
R.a. fietspad volgen / onder poort door
FINISH

Woensdag 15 km

Routebeschrijving: Let op: deze route is dit jaar niet gecontroleerd.

Start bij spandoek START t.o. ’t Dorpshuis, daarna direct links af
R.a. brug over
L.a. Wethouder de Boerstraat
R.d. Langevliet oversteken bij stoplicht en r.d.
Na viswinkel / l.a. Loopuytpark
R.a. Schoolweg / r.d. Rotonde / r.d. Schoolweg
R.a. Parallelweg langs de N9 tot brug Noorderhaven
R.a. Brug over Noorderhaven
Links aanhouden en pad langs buitenzijde Noorderhaven volgen
R.d. bij Ingang Callantsogervaart Noorderhaven
L.a. richting rotonde Langevliet (rechterzijde)
Bij rotonde oversteken en r. a. Langevliet
1e Pad l.a.= Fietspad tussen Malzwin en Doorzwin
Einde fietspad l.a. richting scholen
Achter scholen langs (scholen liggen links) richting winkelcentrum
L.a. voor Winkelcentrum
R.a. Boterrug / r.d. op rotonde Zwanenbalg, oversteken op zebrapad
L.a. Zwanenbalg 15.. 16.. rechts met de bocht meelopen
Voor huisnr. 1501 l.a. en links aanhouden Callantsogervaart oversteken
Brug over en r.a. Callantsogervaart richting duinen
Einde r.a. en 2x oversteken naar Zanddijk-duinzijde
Fietspad volgen ri. Den Helder, 1e afslag r.a. omlaag naar Zanddijk
Oversteken op zebrapad bij Rest. ’t Tij, l.a. en links aanhouden
Volg voetpad langs Zanddijk ri. Foreestweg, deze oversteken op zebrapad
Doorlopen tot strandslag de Zandloper en bij oranje brievenbus
R.a. (=de Zandloper), Orchis volgen incl. S-bocht en bocht naar rechts
Bij T-splitsing l.a. ,Ereprijs deze volgen
1e weg l.a. (Gentiaan), aan het einde links aanhouden
Rood fietspad op / Van Foreestweg +brug oversteken
Fietspad volgen / brug over r.a. nà ingang Ooghduyne
Bruggetje over r.d. Vogelzand 30.. oversteken
L.a. doorlopen tot 1e pad r.a.
Voor basketballveld l.a. en voetpad blijven volgen
2 x oversteken (Vogelzand + Breewijd)
Voetpad volgen, onder poort Keysers Plaet door
FINISH.