pijl

Woensdag 5 km

Routebeschrijving 3e dag 5 km

Start bij spandoek START t.o. 't Dorpshuis, daarna links af
r.a. de brug over
l.a. de wethouder De Boerstraat
r.d. Langevliet oversteken bij stoplicht en r.d.
Na de viswinkel l.a. Loopuytpark
Aan het einde r.a. Schoolweg
Ter hoogte van Podoloog Hielkje r.a. afslaan de Proeftuinweg in.
l.a. de J. van der Veerstraat inslaan
Aan het einde van de weg r.a. bruggetje over naar PWA-hof
Na de brug r.a. Koningin Maximalaan inslaan.
Bocht in de weg volgen en r.d. Prinses Alexiastraat
Aan het einde van de weg l.a. Koningin Maximalaan
Bijna aan het einde v.d. weg l.a. Koningsbrink
Volg bocht in weg naar rechts. Dit wordt de Prins Clauslaan
Aan einde van de weg r.a. Verlengde Zuiderhaaks
Bij Juniorcollege PAUZE
Na pauze de Verlengde Zuiderhaaks vervolgen
Bij rotonde met Langevliet oversteken en r.d.
Fietspad volgen en onder het viaduct door.
Volg het pad langs het water De Slenk
Op driesprong r.a. de brug over
Na de brug direct r.a.
Einde voetpad r.a. Kruiszwin op
Kruiszwin volgen tot aan de Zuiderhaaks en weg oversteken.
Weg vervolgen Middelzand
r.a. Middelzand 42 en direct na pleintje l.a.
Bij woning 4607 r.a. fietspad op.
einde fietspad r.a. fietspad volgen richting Keysers Plaet
FINISH


Woensdag 10 km

Routebeschrijving 3e dag 10 km

Het cursieve deel is gelijk aan de 5 km

Start bij spandoek START t.o. 't Dorpshuis, daarna links af

r.a. de brug over

l.a. de wethouder De Boerstraat
r.d. Langevliet oversteken bij stoplicht en r.d.
Na de viswinkel l.a. Loopuytpark
Aan het einde r.a. Schoolweg
Ter hoogte van Podoloog Hielkje r.a. afslaan de Proeftuinweg in.
l.a. de J. van der Veerstraat inslaan
Aan het einde van de weg r.a. bruggetje over naar PWA-hof
Na de brug r.a. Koningin Maximalaan inslaan.
Bocht in de weg volgen en r.d. Prinses Alexiastraat
Aan het einde van de weg l.a. Koningin Maximalaan
Bijna aan het einde v.d. weg l.a. Koningsbrink
Volg bocht in weg naar rechts. Dit wordt de Prins Clauslaan

Aan het einde van de weg l.a.  Verlengde Zuiderhaaks
Rotonde oversteken richting Schoolweg.
Fietspad langs Schoolweg volgen
Bij N9 r.a. parallelweg op. LINKS BLIJVEN LOPEN
Bij bollenkweker Zonneveld PAUZE
Na pauze weg vervolgen over Parallelweg.
r.a. bruggetje 's Heerenloo
Na bruggetje direct l.a. en route langs buitenkant terrein volgen.
Aan einde terrein verlaten en rotonde bij Langevliet oversteken.
Na rotonde r.a. fietspad Langevliet
Na 100 meter la. fietspad inslaan.
Aan einde fietspad l.a. en bocht in weg volgen.
Voor school De Hofstee l.a. en r.d. bij fietskruispunt.
Bij Boterrug r.a. en richting Winkelcentrum
Bij eerste fietspad op parkeerterrein winkelcentrum r.a.
r.d. over bruggetje in Kruiszwin en steeds rechtdoor.
Bij Kruiszwin 50 even l.a. en direct weer r.a.
Einde weg schuin r.a. fietspad Kruiszwin 39
Daarna la.. Kruiszwin 23.
Op viersprong met hofjes 13 en 11 r.a. weg vervolgen.

Kruiszwin volgen tot aan de Zuiderhaaks en weg oversteken.
Weg vervolgen Middelzand
r.a. Middelzand 42 en direct na pleintje l.a.
Bij woning 4607 r.a. fietspad op.
einde fietspad r.a. fietspad volgen richting Keysers Plaet
FINISH

Woensdag 15 km


Start bij spandoek START t.o. ’t Dorpshuis, daarna direct links af
R.a. brug over
L.a. Wethouder de Boerstraat
R.d. Langevliet oversteken bij stoplicht en r.d.
Na viswinkel / l.a. Loopuytpark
R.a. Schoolweg / r.d. Rotonde / r.d. Schoolweg
R.a. Parallelweg langs de N9 tot brug Noorderhaven
R.a. Brug over Noorderhaven
Links aanhouden en pad langs buitenzijde Noorderhaven volgen
R.d. bij Ingang Callantsogervaart Noorderhaven
L.a. richting rotonde Langevliet (rechterzijde)
Bij rotonde oversteken en r. a. Langevliet
1e Pad l.a.= Fietspad tussen Malzwin en Doorzwin
Einde fietspad l.a. richting scholen
Achter scholen langs (scholen liggen links) richting winkelcentrum
L.a. voor Winkelcentrum
R.a. Boterrug / r.d. op rotonde Zwanenbalg, oversteken op zebrapad
L.a. Zwanenbalg 15.. 16.. rechts met de bocht meelopen
Voor huisnr. 1501 l.a. en links aanhouden Callantsogervaart oversteken
Brug over en r.a. Callantsogervaart richting duinen
Einde r.a. en 2x oversteken naar Zanddijk-duinzijde
Fietspad volgen ri. Den Helder, 1e afslag r.a. omlaag naar Zanddijk
Oversteken op zebrapad bij Rest. ’t Tij, l.a. en links aanhouden
Volg voetpad langs Zanddijk ri. Foreestweg, deze oversteken op zebrapad
Doorlopen tot strandslag de Zandloper en bij oranje brievenbus
R.a. (=de Zandloper), Orchis volgen incl. S-bocht en bocht naar rechts
Bij T-splitsing l.a. ,Ereprijs deze volgen
1e weg l.a. (Gentiaan), aan het einde links aanhouden
Rood fietspad op / Van Foreestweg +brug oversteken
Fietspad volgen / brug over r.a. nà ingang Ooghduyne
Bruggetje over r.d. Vogelzand 30.. oversteken
L.a. doorlopen tot 1e pad r.a.
Voor basketballveld l.a. en voetpad blijven volgen
2 x oversteken (Vogelzand + Breewijd)
Voetpad volgen, onder poort Keysers Plaet door
FINISH.